Jest to szczególnie ważne przy doborze wszelkiego rodzaju filtrów z geosyntetykami na czele.

Warunki trudne: występują, w obwałowaniach dróg wodnych i narażonych na działanie falowania oraz w podtorzu kolejowym, poddanych dużym przepływom dynamicznym wody (z dużymi, szybkimi zmianami gradientu lub kierunku przepływu), w gruntach niestabilnych hydraulicznie (skłonnych do sufozji), nie zapewniających wytworzenia naturalnego filtru na styku z geosyntetykiem.

Ogólne wskazówki dotyczące wyboru geosyntetyków filtracyjnych zawiera tablica 1.

Pozostało jeszcze 90% tekstu