Nachylenie skarpy wykopu z jej obciążeniem naziomu - przykład
Obciążenie naziomu skarpy opracowano na podstawie Zarysu geotechniki- Z.Wiłuna.. czytaj dalej
Nadciśnienie cieczy
Jeżeli ciśnienie bezwzględne jest większe od ciśnienia atmosferycznego, to różnicę między ciśnieniem bezwzględnym.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w dokumentowaniu podłoży i ich konsekwencje
Do podstawowych przyczyn nieprawidłowości przy opracowywaniu dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich można również zaliczyć niezbyt powszechną znajomość różnicy między zawodem geotechnika a zawodem geologa inżynierskiego.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projektowanie. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
W Polsce dość powszechnie pokutuje błędna praktyka, że dla potrzeb budowlanych należy wykonać badania geologiczne, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wykonuje geolog. Bezpodstawnie są one utożsamiane z badaniami geotechnicznymi.. czytaj dalej
Namuły
Ogólny podział gruntów organicznych.. czytaj dalej
Nasyp budowlany
runt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego.. czytaj dalej
Nasyp budowlany i makroniwelacja
Nasypem nazywamy warstwę  lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności człowieka... czytaj dalej
Nasyp niekontrolowany
Grunt powstały w sposób niekontrolowany.. czytaj dalej
Nasypy - projektowanie
Wymagania ogólne Nasypy należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Projekty stanowiące dokumentację projektową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami... czytaj dalej
Normalizacja w zakresie geosyntetyków
Tocząca się obecnie dyskusja dotycząca zasad projektowania warstw filtracyjnych i separacyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie w opracowanych normach europejskich.. czytaj dalej
Nośność podłoży z systemami geokomórkowymi
Problem właściwego zabezpieczenia stoków i skarp nasypów i wykopów przed zjawiskami osuwiskowymi i erozją powierzchniową pojawia się szczególnie po intensywnych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.