Nachylenie skarpy wykopu z jej obciążeniem naziomu - przykład
Obciążenie naziomu skarpy opracowano na podstawie Zarysu geotechniki- Z.Wiłuna.. czytaj dalej
Nadciśnienie cieczy
Jeżeli ciśnienie bezwzględne jest większe od ciśnienia atmosferycznego, to różnicę między ciśnieniem bezwzględnym.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w dokumentowaniu podłoży i ich konsekwencje
Do podstawowych przyczyn nieprawidłowości przy opracowywaniu dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich można również zaliczyć niezbyt powszechną znajomość różnicy między zawodem geotechnika a zawodem geologa inżynierskiego.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projektowanie. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
W Polsce dość powszechnie pokutuje błędna praktyka, że dla potrzeb budowlanych należy wykonać badania geologiczne, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wykonuje geolog. Bezpodstawnie są one utożsamiane z badaniami geotechnicznymi.. czytaj dalej
Najkorzystniejszy przekrój poprzeczny kanału
Pod względem hydraulicznym najkorzystniejszym przekrojem.. czytaj dalej
Namuły
Ogólny podział gruntów organicznych.. czytaj dalej
Napór hydrodynamiczny
Napór (parcie) hydrodynamiczny jest to siła.. czytaj dalej
Napór hydrostatyczny
Napór hydrostatyczny (parcie) jest to siła wywierana.. czytaj dalej
Nasyp budowlany
runt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego.. czytaj dalej
Nasyp budowlany i makroniwelacja
Nasypem nazywamy warstwę  lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności człowieka... czytaj dalej
Nasyp niekontrolowany
Grunt powstały w sposób niekontrolowany.. czytaj dalej
Nasypy - projektowanie
Wymagania ogólne Nasypy należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Projekty stanowiące dokumentację projektową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami... czytaj dalej
Natężenie deszczu i pomiar
Natężenie (intensywność) deszczu definiowane jest ilorazem.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Betony | Drogi i koleje
Nawierzchnie z płyt betonowych
Są one znacznie słabsze od płyt kamienno-betonowych.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Betony | Drogi i koleje
Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych
Nawierzchnię układa się z płyt prefabrykowanych bezpośrednio.. czytaj dalej
Niweleta
Linia łącząca punkty wysokościowe.. czytaj dalej
Nomogram do obliczania wydatku studni
Do szybkich i uproszczonych obliczeń wydatku studni przy dopływie.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.