Efektywność zabezpieczeń skarp i stoków
Rodzaje zabezpieczeń skarp i stoków. Typ lekki to: hydroobsiew na warstwie humusu i siatce przeciwerozyjnej zamiennie z ręcznym obsiewem również na siatce przeciwerozyjnej.. czytaj dalej
Eksfiltracja
Jest to zjawisko odwrotne do infiltracji i charakteryzuje się  przenikaniem.. czytaj dalej
Elastyczne materace betonowe
Elastyczne materace betonowe na podkładzie z geotkaniny są optymalnym rozwiązaniem zabezpieczenia nabrzeży i skarp odwodnych.. czytaj dalej
Elewatory
Elewatory służą do przerzucania urobku z barek na miejsce.. czytaj dalej
Energia strumienia
Energia strumienia jest to suma głębokości koryta.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Epoka holoceńska
Epoka holoceńska przypada na czasy polodowcowe.. czytaj dalej
Eratyki
Eratyk ( z łac. errare ? błądzić ) jest to fragment skały litej z ciemnoszarego gnejsu przetransportowany ze Skandynawii przez ostatnie zlodowacenie północnopolskie.. czytaj dalej
Erozja gruntów
Erozja gruntu na ogół nie towarzyszy robotom inżynieryjnym. Jednak jest faktem, że zdjęcie gruntu rodzimego naturalnego pokrycia, takiego jak humus lub wyższa szata roślinna drzewa.. czytaj dalej
Erozyjność stoku naturalnego
Zdjęcie gruntu rodzimego - naturalnego pokrycia, takiego jak humus lub wyższa szata roślinna - drzewa i krzewy może spowodować ogromny.. czytaj dalej
Estuarium
Jest to półzamknięta przybrzeżna część wód mających swobodne połączenie z otwartym morzem.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.