1. Rodzaje zabezpieczeń skarp i stoków.

Typ lekki to:

hydroobsiew na warstwie humusu i siatce przeciwerozyjnej zamiennie z ręcznym obsiewem również na siatce przeciwerozyjnej, przypory drenażowe, ostrogi drenujące, drenaż poziomy.

Pozostało jeszcze 90% tekstu