Do przepuszczenia objętości przepływu Q =1,8 m3/s należy zastosować przepust o otworze kołowym nie pracujący pod ciśnieniem przy dopuszczalnym wypełnieniu otworu k = 0,8. Wyznaczyć za pomocą tablic:

potrzebną średnicę otworu, głębokość przy wylocie przepustu zaprojektowanego o spadku I=0 oraz I =0,01.

Tab. 1. Obliczanie średnicy otworów kołowych Pozostało jeszcze 90% tekstu