W praktyce zależność pomiędzy naprężeniem i odkształceniem w warunkach obciążenia cyklicznego określa się z badań laboratoryjnych prób gruntu bądź z badań polowych. Badania polowe charakteryzują się tym, że są przeprowadzane w warunkach naturalnego stanu naprężeń panującego w gruncie. Obejmują one badania sejsmiczne służące do wyznaczenia siecznego modułu ścinania dla małego zakresu odkształceń oraz badania wytrzymałości za pomocą między innymi sondy krzyżakowej, penetrometru stożkowego i presjometru.

Sonda krzyżakowa

 

Sonda krzyżakowa

 

Sonda stożkowa

 

Pozostało jeszcze 90% tekstu