Jest to zjawisko odwrotne do infiltracji i charakteryzuje się  przenikaniem wód podziemnych do wód powierzchniowych.