Obecnie na rynku wykonawczym istnieje szereg metod i technologii wzmacniania  podłoży gruntowych i nasypów, między innymi :

  • osuszanie gruntu,
  • wzmacnianie powierzchniowe,
  • wymiana gruntu,
  • konsolidacja podłoży,
  • metody wibracyjne,
  • metody dynamiczne i
  • zbrojenie wgłębne.

Wybór technologii zależy  przeważnie od szeregu czynników ( technicznych, ekonomicznych i czasu inwestycji ).

Rys. 1. Porównanie efektywności technologii wzmacniania podłoży.