Elastyczne materace betonowe na podkładzie z geotkaniny są optymalnym rozwiązaniem zabezpieczenia nabrzeży i skarp odwodnych przed erozją i rozmywaniem.

Materace te są tworzone z pojedynczych bloczków ze specjalnie utwardzonego i zagęszczonego betonu, powiązanych ze sobą linami stalowymi poprzez otwory znajdujące się w każdym elemencie. 

Utworzony w ten sposób materac układa się dźwigiem na pokrytą geotkaniną skarpę, dno akwenu portowego lub powierzchnię terenu. 
Powiązanie bloczków betonowych linami stalowymi stanowi gwarancję długotrwałej eksploatacji oraz wpływa na dużą zdolność wygaszania energii fal, zapobiega wypłukiwaniu gruntu spod materaca, zwiększa odporność gruntu na osiadanie oraz sprzyja szybkiemu rozwojowi flory brzegowej.
W okresach zlodzenia nie ma możliwości uszkodzenia takiego zabezpieczenia poprzez lokalne wynoszenia wywołane zmianami poziomów wody. Materace te mogą być wykorzystane również w sytuacjach awaryjnych do szybkiej budowy dróg tymczasowych na koronie wałów przeciwpowodziowych lub u ich podstawy.

Schemat układania elastycznych materacy betonowych.

 

Wykładanie kanałów elastycznym materacem żelbetowym

 

Stacja pomp Rozworowo k. Kamienia Pom. ( 1998 r.)

 

Nabrzeże przy ul. Pasterskiej we Wrocławiu ( 1998r.)