Stosowane w praktyce betony dadzą się podzielić na pewne grupy. Podziału można dokonać z różnego punktu widzenia. Przyjmuje się następujące zasadnicze podziały:

Beton ciężki   - ρ > 2800 kg/m3.  Beton zwykły - ρ ≥ 2000 kg/m3. Beton lekki - ρ < 2000 kg/m3.

Beton konstrukcyjny - to beton, z którego wykonane elementy mogą przejmować Pozostało jeszcze 90% tekstu