Nasyp niekontrolowany (NN) – grunt powstały w sposób niekontrolowany, np. w zwałowiskach, wysypiskach itp.