Nasyp budowlany  (NB) – grunt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego, np. w budowlach ziemnych.