W uziarnieniu gruntów nieskalistych rozróżnia się pięć zasadniczych frakcji :