Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, występujący w skałach zbudowanych z węglanu wapnia (wapień, dolomit, kreda, gips). W wyniku procesu krasowienia powstaje zespół form na powierzchni oraz pod powierzchnią ziemi.
Powierzchniowe formy krasowe są głównie skutkiem rozpuszczania skał przez wody opadowe.

Należą do nich:

  •  żłobki i żebra krasowe oraz 
  •  bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości kilkudziesięciu centymetrów i długości od kilku do kilkunastu metrów, o przebiegu zgodnym ze spadkiem powierzchni.