Torfowiska przejściowe powstają na obszarach, na których podłoże mineralne leży blisko powierzchni. Są więc zwykle płytkie. Porasta je roślinność mieszana, złożona z gatunków występujących zarówno na torfowiskach niskich, jak i wyso­kich.

Wśród torfów torfowisk przejściowych wyróżnia się dwa rodzaje: mszarny przejściowy i brzezinowy.

 

Torfowiska przejściowe powstają także na pod­łożu torfowisk niskich, po zaniku przepływu wód zasilających te torfowiska. Odczyn ich jest silnie kwaśny (pH 3,5 – 5,5).

Literatura :

  1. Myślińska E.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wyd. Naukowe PWN, W-wa 2001.