Trójkąt Fereta jest trójkątem klasyfikacyjnym dla graficznego przedstawienia utworu gruntowego lub wskazania najlepszej frakcji do określonego zadania lub nawierzchni. Bokami trójkąta są procentowe udziały głównych frakcji granulometrycznych.

Rys. 1. Trójkąt Fereta opisujący grunty spoiste

 

Pozostało jeszcze 90% tekstu