Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się torfy ( T ) - grunty powstałe z obumarłych i podlegających stopniowej karbonizacji części roślin. 

Typowy przekrój torfowiska

Torfy cechuje na ogół zawartość części organicznych większa od 30%. Wyróżnia się wśród torfów:

torfy słabo rozłożone    (stopień rozkładu torfu wg skali van Posta: H1 – H3),  torfy średnio rozłożone (stopień rozkładu torfu wg skali van Posta: H4 – H6),  torfy silnie rozłożone     (stopień rozkładu torfu wg skali van Posta: H7 – H10) i torfy zamulone.

Tab. 1. Podział gruntów organicznych

 

Tab. 2. Zakresy wartości pH dla wybranych typów torfów

 

Pozostało jeszcze 90% tekstu