Zestawienie konstrukcji typowych rozwiązań nawierzchni drogowych na składowiskach przedstawiono na poniższych rysunkach. Konstrukcje te wynikają z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu składowisk. Jest to tym ważne, że dotyczy bezpieczeństwa szczelności warstw geomembranowych znajdujących się pod tymi drogami. W niektórych przypadkach, szczególnie przy projektowaniu specjalnych dróg dla przemieszczania się sprzętu gąsienicowego lub kompaktorów po terenie składowiska, zmuszeni jesteśmy przewid Pozostało jeszcze 90% tekstu