Ciśnienie bezwzględne lub absolutne jest to ciśnienie uwzględniające oprócz ciśnienia hydrostatycznego, wywołanego ciężarem własnym cieczy, także ciśnienie wywierane z zewnątrz na swobodną powierzchnię.