Przy wszelkiego rodzaju analizach i rozwiązywaniu tematów inżynierskich stosowany jest makroskopowy sposób analizy właściwości cieczy przy całkowitym pominięciu molekularnej budowy materii.
W tym celu wprowadzono pojęcie ośrodka ciągłego (continuum) z nieskończoną liczbą cząsteczek w objętości dowolnie małego elementu cieczy.

Wobec tych zapisów ciecz rzeczywista charakteryzuje się następującymi właściwościami :

  • ciężarem objętościowym (właściwym),
  • gęstością,
  • ściśliwością,
  • rozszerzalnością cieplną,
  • lepkością i
  • napięciem powierzchniowym.