Z meteorologii – jest to zespół procesów fizycznych prowadzących do powstania niżu atmosferycznego. Generalnie cyklogeneza opisuje rozwój cyklonów (powstawanie niżu barycznego) oraz cyklonów tropikalnych. Systemy niżów barycznych wynikają z różnicy temperatur pomiędzy ciepłym i zimnym frontem.  Na płaszczyźnie pomiędzy nimi rozwijają się zaburzenia, które prowadzą do wślizgiwania się cieplejszego powietrza nad powietrze zimniejsze. Proces ten nazywany jest czasami pasem transmisyjnym - transportującym znaczną wilgotność powietrza i ciepło z obszarów południowych. Ruch tego zaburzenia na zachód powoduje, że obserwujemy cykl zimnego-ciepłego-zimnego powietrza. Z cyklogenezą związane jest zjawisko powstawania frontów atmosferycznych. Zjawisko niżów barycznych charakterystyczne dla średnich szerokości nie występuje w obszarach ani tropikalnych ani w podzwrotnikowych. Zwykle dzieje się to na szerokościach geograficznych między 55 a 60 stopni. Dzieje się tak, ponieważ rotacja Ziemi wpływa na procesy cyklogenezy. Ogólnie rzecz biorąc, cyklogeneza tworzy się na obszarach morskich i występuje najczęściej nad Oceanem Atlantyckim i Pacyfikiem.