Pojęcie cieczy doskonałej przyjęto w celu uproszczenia i wyeliminowania trudności przy matematycznych opisach niektórych zjawisk fizycznych zwłaszcza związanych z ruchem cieczy rzeczywistych.
Wprowadzenie uproszczonego modelu cieczy jest niczym nowym. Podobnie postąpiono z gazem doskonałym i np. ciałem absolutnie sztywnym.

Ogólnie przyjmuje się, że ciecz doskonała jest pozbawiona :

  • lepkości ( tarcia wewnętrznego),
  • ściśliwości,
  • rozszerzalności cieplnej,
  • zmian ciężaru objętościowego i gęstości pod wpływem czynników zew.,
  • możliwości stawiania oporów przy rozciąganiu i
  • możliwości zamiany energii mechanicznej na cieplną.

Należy również podkreślić fakt, że nie zawsze i jednakowo istotne jest zastosowanie modelu cieczy doskonałej. 

Zarówno w pracach inżynierskich przy cyrkulacji, obliczaniu uderzeń hydraulicznych, przepływach cieczy lub ciał czy też hydrostatyce niektóre założenia cieczy doskonałej mogą być pomijane.