Odwadnianie składowisk realizowane jest poprzez system drenaży w dnie jak i studnie lub zbiorniki odcieków. W mniejszych składowiskach przeznaczonych do składowania odpadów poprodukcyjnych studnie są opróżniane cyklicznie lub w sposób ciągły. Studnie odciekowe mogą być umieszczone na zewnątrz takich składowisk lub wewnątrz.

Rys. 1. Skład Pozostało jeszcze 90% tekstu