Kategoria: Drenaże i melioracje

Drenaże skarp
Skarpy wykopów budowlanych trwałych, czyli o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok dla dużych obiektów i z głębokimi fundamentami, powinny być poddane.. czytaj dalej
Kryteria doboru filtrów geosyntetycznych i warstw separacyjnych
Kryteria doboru materiałów, filtrujących obejmują sprawdzenie: działania mechanicznego filtru (zatrzymywania cząstek),  odporności na kolmatację (zatykanie porów materiału),  działania hydraulicznego filtru (wystarczający przepływ).. czytaj dalej
Zbiór wzorów i tablic z hydrauliki
Prezentowane wzory dotyczą zarówno obliczania średnich prędkości przepływu.. czytaj dalej
Obliczenie akumulacji wody przed przepustem okrągłym ciśnieniowym
Akumulacja wody w małych ciekach może znacznie zmniejszyć objętość przepływu.. czytaj dalej
Geosyntetyki w drenażach i odwodnieniach liniowych
Podstawowe wymagania dotyczące geosyntetyków stosowanych w systemach drenażowych (wg PN-EN 13252) przedstawia.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.