Wykres 33

do obliczania przepływów i szybkości w krótkich całkowicie wypełnionych przewodach rurowych o przekroju kołowym i jajowym.

gdzie oznaczono: 

Q  - przepływ wody w ms/s F -  przekrój rury w m3/s v - szybkość w m/s g - przyśpieszenie ziemskie  -  (9.81) h - wysokość ciśnienia w m. Jest to wysokość zużyta przy przepływie wody przez przewód.  Jeśli wypływ jest wolny, to jest ta wysokość równa odległości górnego zwierciadła wody od środka wylotu. Jeśli wylot jest zatopiony, to jest równa różnicy poziomów wody górnej i dolnej. e - współczynni Pozostało jeszcze 90% tekstu