Wykres 35

do obliczania przepływów i szybkości w długich przewodach rurowych o przekroju kołowym przy dowolnym wypełnieniu przy a = 0,30

W wykresach 35 i 36 do obliczania przepływów w długich rurach o przekroju kołowym lub jajowym, który podano w m2, zastosowano ogólny wzór Q = F· v, gdzie v przyjęto wg skróconego starszego wzoru Kuttera:

Pozostało jeszcze 90% tekstu