Kategoria: Drenaże i melioracje

Zaopatrzenie rolnictwa w wodę
Systemem zaopatrzenia nazywamy kompleks urządzeń.. czytaj dalej
Syfon
Syfon jest to przewód zamknięty przeprowadzający ciecz.. czytaj dalej
Przystawki
Przystawki są to krótkie rury przymocowane do otworów.. czytaj dalej
Przyrodnicze podstawy odwodnienia użytków zielonych (wg Ostromęckiego).
Na terenach bagiennych, torfowych, przyrost retencji jest często spowodowany warunkami biologicznymi zlewni, a nie warunkami hydrologicznymi czy klimatycznymi. Wyjaśnienie przyczyn ΔR jest ważne, gdyż zabiegi melioracyjne powinny usuwać przede wszystkim przyczyny, a nie tylko skutki zabagnienia.. czytaj dalej
Projektowanie i zabezpieczanie skarp wykopów, nasypów i zboczy
Utrata stateczności skarp i zboczy, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych, następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż dowolnej powierzchni poślizgu.. czytaj dalej
Współczynniki wodoprzepuszczalności geosyntetyków i sposoby przeliczania jednostek
Bardzo często stajemy przed dylematem przeliczania jednostek współczynnika wodoprzepuszczalności geowłóknin i geotkanin. Niestety producenci geosyntetyków nie ułatwiają tego zadania, a wręcz podają swoje parametry w różnych jednostkach. czytaj dalej
Ruch burzliwy
Ruch burzliwy występuje przy większych prędkościach przepływu.. czytaj dalej
Ruch laminarny
Ruch laminarny występuje przy małych prędkościach przepływu.. czytaj dalej
Drenaż opaskowy
Drenaże opaskowe stosuje się w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania wód gruntowych jak i infiltrujących na podziemne części obiektów budowlanych.. czytaj dalej
Drenaże skarp
Skarpy wykopów budowlanych trwałych, czyli o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok dla dużych obiektów i z głębokimi fundamentami, powinny być poddane.. czytaj dalej
Akumulacja wody przed obiektem
Akumulacja wody w małych ciekach może znacznie zmniejszyć.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.