Obliczyć parcie wody na otwór kwadratowy w płaskiej ścianie pionowej pokazanej na rysunku, mając następujące dane liczbowe:

h = 2,0 m, h1 = 0,5 m, h2 = 1,0 m, szerokość otworu a = 0,5 m, ciężar objętościowy wody γ = 1000 kG/m3

Pozostało jeszcze 90% tekstu