Obliczyć wydajność warstwy wodonośnej leżącej na pochyłej warstwie nieprzepuszczalnej o spadku i = 0,06 dla pasa o szerokości 1 m.

Wyso­kość warstwy strumienia wody gruntowej H = 3 m. Porowatość gruntu wynosi 40%, miarodajna średnica ziaren warstwy wodonośnej d10 = 0,9 mm, temperatura wody t = +8°C.

Rozwiązanie. &nbs Pozostało jeszcze 90% tekstu