Wykres 9

do obliczania prędkości w przekrojach doliny, korytach rzek, rynnach o dowolnym kształcie i dowolnym współczynniku szorstkości.

Dla wykresu 9 przyjęto wzór Ganquilleta i Kuttera:

gdzie:

v = szybkość w m/s  i = spad R =   średni promień hydrauliczny, a mianowicie  n = współczynnik Pozostało jeszcze 90% tekstu