Wykres 15

do obliczania średnic drenów według wzoru Kuttera przy spływie jednostkowym od 0,1 do 2,0 l/s z hektara przy a = 0,27.

Do wykresu 15, jak i do wykresu 14 , zastosowano starszy skrócony wzór Kuttera:

jednak wartość a przyjęto = 0,27.  Układ wykresu i sposoby korzystania jak w wykresie 14. Tutaj także m Pozostało jeszcze 90% tekstu