Wykres 14

do obliczania średnic drenów według wzoru Kuttera przy spływie jednostkowym od 0,1 do 2,0 l/s i  z  hektara lub więcej przy a = 0,30.

Wykres 14 ułożono według starszego skróconego wzoru na obleczenie szybkości Kuttera:

wzór ten przewiduje większy współczynnik szorstkości i szybsze zamulanie dr Pozostało jeszcze 90% tekstu