Wykres 4

do obliczenia  wody wielkiej letniej i zimowej według wzoru Loewego dla zlewni bez jezior.

q = K1 · K2 · K3 · H m3/s/km3

 

Opis wykresu

Prawa krawędź wykresu wyraża zlewnię w km2. Grupa linii skośnych biegnących od górnej krawędzi do dolnej oznacza spadek terenu w %. Pęk linii biegnących z prawego dolnego rogu oznacza opad w metrach „H&qu Pozostało jeszcze 90% tekstu