Wykres 5

do uzupełnienia poprzedniej tablicy w wypadku gdy w badanej zlewni znajdują się jeziora.

 

Opis wykresu

Górna krawędź lewej części wykresu wykazuje ogólną zlewnię „F" (badaną). Linie krzywe oznaczają zlewnię jeziora „F1". Prawa część tablicy, linie skośne (przerywane cienkie) wyrażają stosunek  tj. pow Pozostało jeszcze 90% tekstu