Wykres 3

do obliczania wielkiej wody zimowej według wzoru Iszkowskiego dla terenów wybitnie nizinnych.

q4 = Ch · m2 · H m3/s/km2 Współczynnik m2 zastosowano poniżej ( wg Szowhenowa):

 

Opis wykresu Górna krawęd Pozostało jeszcze 90% tekstu