Do obliczenia przepływu na podstawie opadów najczęściej stosowane są następujące wzory:

Wzory Iszkowskiego:         

  • woda średnia roczna                         Qs = 0,03l7l CsHF
  • woda normalna                                  Q2 = 0,7 yQs
  • woda średnia niska                            Q1 = 0,4yQs
  • woda najniższa                                  Qo = 0,2yQs
  • woda największa katastrofalna          Q4 = Cw ∙ m ∙ HF

gdzie:

             F    - powierzchnia zlewni w  km2,
             H    - opad roczny normalny w  metrach,  
            Cs   - współczynnik  odpływu, 
             y     - współczynnik retencji,
            Cw   - współczynnik zależny od charakteru i kategorii dorzecza.