W meteorologii jest to krzywa na mapie rozkładu ciśnienia atmosferycznego, łącząca punkty odpowiadające jednakowym wartościom ciśnienia.