Ustawa – Prawo budowlane używa pojęć uszkodzenia i awarie, ale ich nie definiuje.

W związku z powyższym można opierać się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby opinii i ekspertyz:

Jako awarię budowlaną rozumiemy zdarzenie, w wyniku którego konstrukcja obiektu uległa uszkodzeniom (np. rysy, pęknięcia, nadmierne ugięcia) lub przemieszczeniom w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym dalszą bezpieczną eksploatację całości lub fragmentu obiektu.

Zagrożenie awaryjne jest to taki stan elementu lub obiektu, w którym zaistniałe uszkodzenia lub inne występujące nieprawidłowości wskazują na możliwość zagrożenia eksploatacji lub bezpieczeństwa konstrukcji, a także obniżenia warunków eksploatacji w przypadku zachowania dotychczasowych wymagań eksploatacji.

Lokalny zsuw skarpy drogowej

 

Zsuw obsypki po geomembranie