Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Odskok hydrauliczny
Podczas przepływu przez kanał o zmiennym spadku, jak na rysunku 1 ruch jednostajny byłby odpowiednio spokojny, rwący i znów spokojny.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Hydrotechnika i hydraulika
Ponur i poszur
Ponur  -  jest to część budowli hydrotechnicznej zabezpieczającej dno najczęściej przed jazem lub zaporą na ustalonym odcinku wody górnej.. czytaj dalej
Woda błonkowata
Można ją krótko scharakteryzować – jako kilka warstw atomowych przywierających.. czytaj dalej
Woda gruntowa
Woda gruntowa to woda występująca w strefie saturacji, podlegająca przede wszystkim działaniu sił ciężkości. Woda gruntowa.. czytaj dalej
Woda higroskopowa
Jest to rodzaj wody utrzymującej się w gruncie na skutek działania sił molekularnych cząstek gruntu ( adsorpcja ). Ten rodzaj wody.. czytaj dalej
Woda kapilarna
Jest to woda wypełniająca włoskowate przewody w gruncie – kapilary i podnosząca się ponad zw. wody podziemnej poprzez istnienie siły.. czytaj dalej
Wody juwenilne
Są to wody znajdujące się na dużych głębokościach pod powierzchnią ziemi. Do tych wód.. czytaj dalej
Wody reliktowe
Małe ilości wód podziemnych, głównie źródła wód leczniczych, są innego pochodzenia czytaj dalej
Wzór na długość strumienia z wylotu w układzie współrzędnych x-y
Tor strumienia cieczy wypływającej ze swobodnego otworu można określić ze wzoru.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.