Wykres 43

dla obliczania przepływu wody dla jazów zatopionych, upustów deszczowych, śluz i mostów według wzoru:

Wg wykresu określimy dolną część przepływu wody przez jazy zatopione, upusty deszczowe, śluzy i mosty - jeśli oczywiście do określenia przyjmiemy ten sposób dzielenia objętości przepływu na 2 części. Część górną przepływu określimy w q wykresu 42 i 44. Sam wykres 43 służy do określenia prz Pozostało jeszcze 90% tekstu