Szkic hydrogeologiczny zalegania płytkich wód podziemnych w Polsce  (wg J. Gołąba)