Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Projektowanie konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Obliczenie przepływu wody przez jaz o kształcie praktycznym zatopionym
Obliczenie przepływu wody przez jaz o kształcie praktycznym zatopionym.. czytaj dalej
Obliczenie światła przelewu o szerokiej koronie
Obliczenie światła przelewu o szerokiej koronie czytaj dalej
Wartości współczynników prędkości dla przelewów
Wartości współczynników prędkości dla przelewów.. czytaj dalej
Wartości współczynnika zatopienia dla przelewów o kształtach praktycznych
Wartości współczynnika zatopienia dla przelewów o kształtach praktycznych.. czytaj dalej
Współczynniki do obliczania przelewów o szerokiej koronie
Współczynniki do obliczania przelewów o szerokiej koronie czytaj dalej
Kształty obrysu muru przelewu według Creagera
Kształty obrysu muru przelewu według Creagera, przy których nie odrywa się strumień.. czytaj dalej
Współczynniki dla przelewów o kształtach praktycznych wg Tolkmitta
Współczynniki dla przelewów o kształtach praktycznych wg Tolkmitta.. czytaj dalej
Obliczenie czasu napełnienia zbiornika B
Obliczenie czasu napełnienia zbiornika B.. czytaj dalej
Obliczenie czasu opróżnienia zbiornika o kształcie jak na rysunku
Obliczenie czasu opróżnienia zbiornika o kształcie jak na rysunku.. czytaj dalej
Ciśnienie strumienia cieczy
Strumień cieczy wypływający z otworu lub przystawki.. czytaj dalej
Ciecz doskonała
Pojęcie cieczy doskonałej przyjęto w celu uproszczenia i wyeliminowania trudności przy matematycznych opisach niektórych zjawisk fizycznych zwłaszcza związanych z ruchem.. czytaj dalej
Ciecz rzeczywista
Przy wszelkiego rodzaju analizach i rozwiązywaniu tematów inżynierskich stosowany jest makroskopowy sposób analizy właściwości cieczy przy całkowitym pominięciu.. czytaj dalej
Ciśnienie bezwzględne
Ciśnienie bezwzględne lub absolutne jest to ciśnienie uwzględniające oprócz ciśnienia hydrostatycznego, wywołanego ciężarem własnym cieczy.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.