Jest to zaprojektowany przestrzenny zespół pali wbitych w słabonośne podłoże w układzie pali pionowych i kozłowych i obliczonym rozstawie. Ruszt palowy jest konstrukcją przenoszącą obciążenia z całej budowli. Może to być nabrzeże portowe, morskie, płyta „wiaduktu podziemnego” dla posadowienia nasypu drogowego (np. odcinek trasy S 6), wysokich budunków, mostów, wiaduktów itp.
Zarówno pale pionowe jak i kozłowe przenoszą obciążenia poprzez płytę żelbetową wieńczącą głowice wszystkich pali. Pale kozłowe w nabrzeżach występują w tylnej części płyty, natomiast przy fundamentowaniu wysokich bydynków, posadowieniu nasypów czy w innych tego typu przypadkach, gdzie występują składowe poziome naprężeń pale kozłowe projektuje się z obu stron konstrukcji. Ruszt palowy zwieńczony płytą żelbetową współpracuje w przenoszeniu obciążeń, wynikających z obliczeń i analiz.


Rys. 1. Typowy ruszt palowy z kozłami i palami pionowymi oraz wieńczącą głowice pali płytą żelbetową :  1) kozioł palowy, 2) pale pionowe,  3) płyta żelbetowa


Fot. 1. Ruszt palowy z kozłami palowymi po bokach pod posadowienie nasypu drogowego przy przejściu przez zastoisko gruntów organicznych o dużych miąższościach