Aby znać wielkość przepływu cieczy w rurociągach, wystarczy pomierzyć objętość lub ciężar cieczy wypływającej w określonym czasie z rurociągu. Do pomiaru objętości cieczy służą naczynia przenośne z kalibrowaną (oznaczoną) objętością. Znając ciężar objętościowy cieczy y i jej ciężar G oblicza się jej przepływ (wydatek) Q ze wzoru :

gdzie:      Pozostało jeszcze 90% tekstu