Przebieg obliczeń stworzenia zdepresjonowanego zw.w.g. wykonuje się zazwyczaj kolejnymi iteracjami. Tok obliczeń i ilość iteracji zależy w dużej mierze od doświadczenia projektanta. Wykop o wymiarach w planie 11,7 x 12,5 m przyjęto odwodnić jednym szeregiem studni zlokalizowanych w koronie terenu po obwodzie wykopu. Założenia wstępne do obliczeń :

Należy obliczyć łączny wydatek wszystkich studni, który pozwoli osiągnąć potrzebne obniżenie w najbardziej niekorzystnym miejscu wykopu. Obliczenia te należy przeprowadzić dla kilku założonych depresjach w studni najbardziej oddalonej od punktu niekorzystnego. Jeżeli wartość założona dla obniżonego zw.w.g. w studni będzie się różniła od otrzymanej z obliczeń wg wzoru:

Pozostało jeszcze 90% tekstu