Szkic hydrogeologiczny zalegania głębokich wód podziemnych w Polsce (wg. J. Gołąba)