Kategoria: Hydrotechnika i hydraulika

Projekt wodno-melioracyjny-wykres 15 - Średnica drenów wg wzoru Kuttera przy a=0,27
do obliczania średnic drenów według wzoru Kuttera przy spływie jednostkowym od 0,1 do 2,0 l/s z hektara przy a = 0,27. Do wykresu 15, jak i do wykresu 14.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 16 - Przepływ wody w małych rowach
do obliczania przepływów wody w małych rowach (głębokość wody h = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna = 0,2 – 1,6 m) i nachyleniu skarp 1 : 1 i 1 : 1,5. czytaj dalej
Obliczenie parcia wody na wewnętrzną ścianę zbiornika cylindrycznego
Obliczyć całkowite parcie na ścianę zbiornika cylindrycznego.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 17 - Przepływ wody w rynnach i małych rowach
do obliczania przepływów wody w rynnach o ścianach pionowych, czyli o nachyleniu skarp 1 : 0 i w małych rowach (głębokość wody t = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 18 - Przepływ wody w wiekszych rowach
do obliczania przepływu w większych rowach (napełnianie h = 0,4 – 2,0 m ; dno = 0,4 – 15,0 m) o nachyleniu skarp 1 : 1 przy n = 0,030 i n = 0,025.. czytaj dalej
Studnia chłonna
Przy projektowaniu odwodnienia deszczowego na terenie płaskim, przy braku naturalnych odbiorników wód opadowych, gdy odprowadzenie wody z rowów.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 20 - Przepływy w małych rowach
do obliczania objętości przepływów wody  w małych rowach (głębokość t = 0,2 – 0,7 m; szerokość dna 0,1 – 1,6 m) 0 nachyleniu skarp 1 : 1,5 przy n = 0,030 i n = 0,025.. czytaj dalej
Limnologia
Limnologia to nauka o jeziorach.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 21 - Przepływy w większych rowach
do obliczania przepływu w większych rowach (napełnienie h = 0,4 – 2,0 m;  dno = 0,4 – 15,0 m) o nachyleniu skarp 1:1,5.. czytaj dalej
Natężenie deszczu i pomiar
Natężenie (intensywność) deszczu definiowane jest ilorazem.. czytaj dalej
Projekt wodno-melioracyjny-wykres 23 - Przepływy w rowach przy nachyleniu skarp 1-2
do obliczania przepływu w rowach (napełnienie h = 0,4 – 2,0 m; dno = 0,4 - 15,0 m) o nachyleniu skarp 1:2  przy n = 0,030 i n = 0,025.. czytaj dalej
Oceanologia
Oceanologia to nauka o.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.