Obliczyć za pomocą metody wykreślnej parcie wody na pionową ścianę przegrody zbiornika wypełnionego z obu stron wodą do róż­nych poziomów. Woda w zbiorniku wznosi się z lewej strony przegrody do wysokości h1 = 3,0 m, z prawej strony do wysokości h2 = 1,5 m, szerokość przegrody b = 5,0 m. Trójkąt parcia ABC przedstawia parcie hydrostatyczne z lewej strony, trójkąt DEC parcie z prawej strony na przegrodę BC. Ponieważ parcia przedstawione przez powierzchnie trójkątów AGF i tr&oacut Pozostało jeszcze 90% tekstu