Są to pomiary głębokości mórz, jezior i cieków wodnych w wyznaczonych przekrojach oraz przedstawienie uzyskanych wyników na mapie lub przekrojach w postaci izobat.


Przykładowa batymetria Morza Kantabryjskiego w rejonie Asturii (Hiszpania) z trzema przekrojami A, B, C.

Profile batymetryczne w wybranych przekrojach – A, B, C.

 

Mapa z zaznaczoną batymetrią i pokazaniem charakterystycznych punktów głębokości.