Obliczyć grubość ścianki rurociągu stalowego o danej średnicy wewnętrznej D znajdującego się pod ciśnieniem wewnętrznym (ma­nometrycznym) p. Dane liczbowe:

Średnica wewnętrzna rury D =600 mm, ciśnienie we­wnętrzne p = 45 kG/cm2,   naprężenie dopuszczalne dla materiału rury (sta­li) Rr = 1500 kG/cm2.

Naczynia cienkościenn Pozostało jeszcze 90% tekstu